شيشلا Dienul Islam adalah satu-satunya dien yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dan memiliki ajaran yang lengkap lagi sempurna. Di antara ajaran terpenting dalam Dienul Islam ini selain Aqidah dan Ibadah adalah persoalan Akhlaq Karimah.

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengutus kepada umat manusia nabi terakhir yang memiliki akhlak yang agung dan bertugas untuk menyempurnakan akhlak yang shaleh dan mulia.

Allah Ta’ala berfirman:

  وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya, “Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) benar-benar di atas akhlak yang agung (QS. Al Qalam ayat 4)

Rasulullah shallallohu alaihi wasallam bersabda,

« إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ »

Artinya: “Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan keshalehan akhlak. (HR. Ahmad dan Bukhari dalam alAdab alMufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallohu anhu).

Para ulama telah memahami dengan baik kedudukan akhlak yang sangat agung dalam syariat ini sehingga begitu banyak kitab yang mereka tulis berkaitan dengan persoalan akhlak dan adab.

Di antara referensi terpenting dalam persoalan akhlak dan adab adalah kitab al-Adab al-Mufrad karya Imam para ahli hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari—rahimahulloh—di mana beliau telah mengumpulkan dalam kitab ini berbagai keutamaan dan adab yang diperlukan oleh setiap muslim dalam seluruh sisi kehidupannya.

Banyak ulama memberikan perhatian besar terhadap kitab ini dengan menulis kitab syarahnya (penjelasannya), di antaranya:

 1. Asy Syaikh Fadhlulloh al-Jailani-rahimahulloh, beliau menulis kitab yang diberi judul Fadhlulloh ash Shamad fii Taudhih alAdab alMufrad; kitab ini menjelaskan sebagian sanad hadits dalam al-Adab al-Mufrad dan syarah terhadap makna sebagian kalimat dalam kitab tersebut.
 2. Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani—rahimahulloh, beliau memilah hadits-hadits shahih dan dhaif dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan menjadikannya dua jilid yang terpisah yang diberi judul dengan Shahih alAdab alMufrad dan Dha’if alAdab alMufrad.
 3. Asy-Syaikh Dr. Muhammad Luqman as-Salafi-hafizhahulloh, beliau menulis syarah yang singkat namun padat yang diberi judul Rasysyul Barad Syarhu alAdab alMufrad.

 Alhamdulillah dengan niat dan tekad memperbaiki kualitas akhlak dan adab para penuntut ilmu maka sejak beberapa tahun terakhir salah satu kegiatan rutin di kampus STIBA Makassar adalah pembacaan kitab Rasysyul Barad Syarhu alAdab alMufrad selepas shalat Ashar. Banyak manfaat yang telah didapatkan para sifitas akademika STIBA dari kegiatan ini. Karenanya, atas dasar kecintaan sesama mukmin dan untuk lebih tersebarnya faedah ini maka insya Allah akan kami tampilkan di situs ini secara berkala fikih hadits dari kitab Rasysyul Barad dengan beberapa tambahan seperlunya, semoga bermanfaat. Wallohu Waliyyut Taufiq wa as Sadaad.

1 – باب قوله تعالى (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً)

BAB I: Firman Allah Ta’ala, yang artinya : “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang tua (ibu bapaknya) (QS. Al Ankabut ayat 8)

[1] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ « الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا » . قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » . قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ « الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ » . قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى .

1. (Imam Bukhari rahimahulloh berkata), “Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid [Hisyam bin ‘Abdul Malik], ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Al Walid bin Al ‘Aizar, ia berkata, Aku mendengar Abu ‘Amru Asy Syaibani berkata, “Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami—seraya menunjuk rumah Abdullah bin Mas’ud radhiyallohu anhu—ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?” Beliau menjawab, “Shalat pada waktunya.” Abdullah bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Kemudian berbakti kepada kedua orangtua.” ‘Abdullah bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Jihad fi sabilillah.” ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallohu anhu berkata, “Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku.”

Fikih & Faedah Hadits:

 1. Disyariatkannya bertanya kepada seorang yang berilmu tentang amalan-amalan kebaikan.
 2. Penetapan sifat alMahabbah atau alHubb bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungan dan kemuliaan-Nya.
 3. Mengerjakan amal sholeh di antara sarana terpenting untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla.
 4. Amalan sholeh bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah ‘Azza wa Jalla.
 5. Pentingnya mengetahui Fiqhul Awlawiyat (fikih prioritas) agar seseorang mengerjakan amal sholeh pada waktu yang tepat dan sesuai dengan prioritasnya.
 6. Keutamaan himmah ‘aaliyah (obsesi yang tinggi) dalam urusan akhirat sebagaimana yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas’ud radhiyallohu anhu di mana beliau tidak sekadar bertanya kepada Rasulullah shallallohu alaihi wasallam tentang amal shaleh tapi beliau bertanya tentang amal shaleh yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla.
 7. Keutamaan ibadah shalat dan anjuran menjaga seluruh shalat pada awal waktunya.
 8. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan hal ini lebih diutamakan dari jihad fii sabilillah selama jihad tersebut hukumnya belum sampai pada fardhu ain.
 9. Keutamaan jihad fii sabilillah dalam syariat Islam.
 10. Bolehnya mengajukan pertanyaan lebih dari satu di majelis yang sama.
 11. Bolehnya menggunakan kata “law” yang berarti seandainya atau sekiranya, dengan syarat ucapan tersebut tidak dimaksudkan  menyesali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla.
 12. Seorang mufti dan murabbi yang bijak hendaknya menjawab sesuai dengan kondisi dan keadaan penanya. Hal ini dipahami dari jawaban yang berbeda yang disampaikan oleh Rasulullah shallallohu alaihi wasallam dalam kesempatan lain ketika menjawab pertanyaan yang mirip dengan ini, karena beliau menyesuaikan dengan keadaan penanya dan kondisi pada waktu itu.
 13. Para sahabat mengagungkan Rasulullah shallallohu alaihi wasallam di mana mereka berhati-hati dari memperbanyak pertanyaan kepada Rasulullah shallallohu alaihi wasallam.
 14. Bolehnya mengulangi pertanyaan yang sama dengan cara yang baik.
 15. Kesabaran seorang mufti terhadap penanya demikian pula seorang pengajar terhadap muridnya.

 ===========================

 [ 2 ]- حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال : «رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد»

2. (Imam Bukhari rahimahulloh berkata), “Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu’bah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ya’la bin Atho dari bapaknya dari Abdullah bin Umar radhiyallohu anhuma ia berkata, “Keridoan arRabb terdapat pada keridhoan bapak (orang tua) dan kemurkaan arRabb terdapat pada kemurkaan bapak (orang tua).

Derajat Hadits :

Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini secara mauquf (hanya sampai kepada sahabat) dari Abdullah bin Umar radhiyallohu anhuma dan Imam Tirmidzi dalam kitabnya alJami’ telah meriwayatkan secara marfu’ (sampai kepada Rasulullah shallallohu alaihi wasallam) dan mauquf dari sahabat Abdullah bin Amr bin al Ash radhiyallohu anhuma. Imam Tirmidzi juga menyebutkan bahwa hadits ini telah diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas’ud radhiyallohu anhuma.

Hadits ini dinilai shahih oleh banyak ulama hadits di antaranya Imam Hakim, Dzahabi, Suyuthi dan Albani rahimahumulloh, walaupun sebagian di antara ulama seperti Ibnu Adi mentarjihkan riwayat mauquf dari Abdullah bin Amr bin al Ash radhiyallohu anhuma. Adapun Syaikh Albani beliau berkata, “Riwayat mauquf derajatnya hasan dan riwayat marfu’ derajatnya shohih.”

Fikih & Faidah Hadits :

 1. Agung dan tingginya kedudukan kedua orang tua di sisi Allah Azza wa Jalla.
 2. Penetapan sifat ridho dan sakhath (murka) bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemulian dan keagungan-Nya.
 3. Kewajiban seorang anak untuk menjadikan kedua orang tua ridho kepadanya dan haramnya membuat keduanya murka.
 4. Keridhoan Allah Azza wa Jalla dan kemurkaan-Nya kepada seorang hamba sangat tergantung dengan keridhoan dan kemurkaan kedua orang tuanya terhadapnya selama kedua orang tua tersebut tidak menyuruh atau melarang hal-hal yang bertentangan dengan syariat.
 5. Seorang hamba senantiasa mengejar keridhoan Allah Ta’ala kepadanya dan menjauhkan diri dari kemurkaa-Nya, di antaranya dengan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua.

 

Loading

Tinggalkan Balasan